top of page
Death.jpg

Patrick Lencioni, 2004

Death by meeting: a leadership fable about solving the most painful problem in business

Published by Jossey-Bass

Kort om bogen

Bogen er opdelt i to overordnede dele. Fablen (The Fable) og Modellen (The Model). Denne disposition brugte Lencioni også i sin mere kendte bog, De fem dysfunktioner i et team – en fortælling om lederskab fra 2002.

I ”fablen” fortæller han en fiktiv historie hvori hovedpersonerne, Casey og Will, kæmper for at forbedre deres ledermøder.

I ”modellen” gentager og fremhæver Lencioni den centrale teori som udgør de faglige budskaber i fablen. Dvs. her træder han frem og taler direkte til læseren.

Omdrejningspunktet i begge dele er møder i én ledergruppe.

Side 37: Fordi direktionsmøderne er dårlige, træffes de fleste beslutninger på Caseys kontor, 1:1 med hver enkelt direktionsmedlem. På den måde bliver han flaskehals, og gruppen komme ikke til at virke homogent.

Lencionis vigtigste budskaber omkring møder

Lencionis indgang til emnet er at alle hader møder. Hans budskab er at det svarer til at en læge ikke kan lide at operere. Lencioni fremhæver to overordnede mangler i dårlige møder: Konflikt/drama og kontekstuel struktur.

Konflikt/Drama: Det er vigtigt at dyrke sund konflikt i møderne, det vil sige dér hvor mødedeltagerne har forskellige faglige holdninger til hvad der er den bedste løsning. Fremhæv uenigheder og sikre at alles meninger bliver hørt. (The Hook, 10 min. til at fange deltagerne. ”Give people a reason to care”, and ”Mining for conflict” (psychological air)

Kontekstuel struktur: Her henvises der til XX

· Daily check-in

· Weekly tactical

· Monthly Strategic

· Quarterly Off-site Review

Eksempler på “tactical issues”:

· Should we increase advertising this month to jump-start sales?

· Should Marketing or Business Development talk to analysts about our product issues?

· Should we freeze hiring or accelerate it?

· What are we going to do about the spending overruns?

Two goals of tacticals:

- Resolution of issues

- Reinforce clarity (alignment?) (Transparency, could be added)

bottom of page